Nieuwsbrief Deugdenproject oktober 2014

 


'Nieuwsbrief Stichting Deugdenproject Nederland – oktober 2014


Beste Bezoeker,
 


Groeiende belangstelling voor deugden

Wereldwijd, maar zeker in Nederland, is er een groeiende belangstelling voor de deugden. De deugden die door het Deugdenproject zijn beschreven zijn universeel en iedereen hecht er waarde aan.
Deugden zijn en blijven actueel in een wereld waar we steeds voor nieuwe uitdagingen staan en vreedzaamheid en menselijkheid soms ver te zoeken zijn. Stichting Deugdenproject Nederland ondersteunt de verspreiding van het internationale Virtues Project in Nederland. Via onze website, “De deugd van de week”, “Facebook”en cursussen  die onze begeleiders geven, maken ieder jaar weer duizenden mensen kennis met het Deugdenproject, de 5 strategieën en meer dan 100 deugden. Dat is indrukwekkend en hoopvol!

 • Deugden liggen in het verlengde van het verlangen dat mensen al hebben om een goed leven te leiden. Aandacht voor deugden draagt bij aan een optimistisch mensbeeld.

 • De deugdenbenadering heeft oog voor de kwaliteiten van mensen en de kwaliteiten waarin ze kunnen groeien. Door oefening en reflectie kan iedereen de deugden verder ontwikkelen. Daardoor wordt het onder andere met succes gebruikt in organisaties en het onderwijs.

 • Het is gericht op de persoon zelf en op anderen en daardoor niet moralistisch. Het verbindt en is toegankelijk voor iedereen.

 • Het is geschikt voor multiculturele samenlevingen en het benadrukt dat deugden kwaliteiten zijn die we ongeacht verschillende levensovertuigingen delen. Hoewel de betekenissen van deugden binnen verschillende praktijken en gemeenschappen (kunnen) verschillen, biedt een deugdenbenadering een rijke morele taal die duidelijk maakt waar we waarde aan hechten.

Hoe springen we hierop in?

We zijn de laatste maanden flink aan de slag geweest om het Deugdenproject te promoten:
 • We hebben 21 maart voor de derde keer een landelijke Nationale Deugdendag georganiseerd.

 • Op 9 april deden we mee aan een seminar “Deugden in de praktijk” georganiseerd door de Radboud universiteit Nijmegen. Hier legden we contacten met anderen die met deugden werken, onder andere op het gebied van Onderwijs, Maatschappelijk werk (TalenTonen), Openbaar bestuur (BIOS) en politie (Universiteit Tilburg).

 • We hebben nieuwe PR materialen (waaronder posters en ansichtkaarten) ontworpen en laten drukken, voor verspreiding op festivals en beurzen.

 • We hebben de functionaliteiten van onze website uitgebreid en het ontwerp vernieuwd.

 • De deugd van de week is van Uitgeverij ACT on Virtues naar onze eigen website verhuisd.

 • We zijn actief op Facebook en hebben bijna 1000 likes in een jaar tijd ontvangen.

 • We hebben een onderwijscommissie opgericht die zich op de introductie en de begeleiding op scholen richt.

 • De filmcommissie is bezig filmpjes te maken voor YouTube en Sociale Media.

 • Door Uitgeverij ACT on Virtues zijn dit jaar diverse deugdenboeken in een nieuw jasje gestoken, er is een nieuw Deugdenspel met bijbehorende website (www.hetdeugdenspel.nl) gelanceerd met onder andere de deugd van de maand voor scholen en allerlei leuke lessuggesties.

 • De cursusagenda (hier link invoegen) staat boordevol activiteiten in diverse regio’s: “Opvoeden met deugden”, “Deugdenyoga”, “Adempauze, “Leven in balans” en (nieuw) “Haal het beste uit je relatie” en “Afvallen met deugden”.

 • We verwachten dat het aantal begeleiders en plaatsen waar je deugdentrainingen kunt volgen, zal blijven groeien want de 3-daagse verdieping (opleiding voor begeleiders) in oktober/november is dit jaar alweer volgeboekt. De eerste aanmeldingen voor de verdieping in maart 2015 zijn al binnen. 

 • De deugdenexpositie – bedacht in 2009 – komt nog steeds op allerlei plekken, zoals bij Zorggroep Reinalda, een verpleeghuis/revalidatieplek in Haarlem. Hier werden een jaar lang de deugden in beeld bracht. Het gedichtje hieronder is overgenomen uit het boekje dat naar aanleiding van Wereldhumanismedag 2014 is uitgegeven:

  Dit streven we na…

Dat je hier iemand bent.
Dat je hier gezien wordt.
Als iemand met geschiedenis.
Als iemand met een verhaal.
Een eigen levensverhaal.
We hopen dat dit huis
- ondanks alles -
een goede plek is om te zijn.
Dit streven we na…


Ons streven is dat zoveel mogelijk mensen ontdekken dat het gebruik van “deugden” een wezenlijk verschil op veel gebieden in hun leven kan uitmaken. Via deze nieuwsbrief houden we u twee keer per jaar op de hoogte. Ontvangt u graag vaker deugdennieuws, dan nodigen we u uit contact te leggen via Facebook of u te abonneren op de “deugd van de week” of neem geregeld een kijkje op onze website: www.deugdenproject.nl.  Wilt u meer over de stichting weten, download dan één van de documenten vanafwww.deugdenproject.nl/index.php/stichting.
Fokko Zwart,
Bestuur Deugdenproject Nederland
 
 
 
 


 

 

Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken